Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 30 września 2019

Jak dzieci

Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy. Lecz Jezus, znając myśli ich serca, wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł do nich: „Kto przyjmie to dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmie, przyjmuje Tego, który Mnie p…

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy