Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 22 września 2019

W stronę nieba

Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: „Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą”. …

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy