Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 20 września 2019

Chrześcijańska tożsamość

Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, …

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy