Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 17 września 2019

Pociecha Kościoła

Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a szli z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan użali…

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy