Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 7 sierpnia 2019

Mocą wiary

Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: „Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha”. Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli …

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy