Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 30 lipca 2019

Słuchając Pana

Jezus odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie, mówiąc: „Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście”. On odpowiedział: „Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, ch…

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy