Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 13 lipca 2019

Jak On

Jezus powiedział do swoich apostołów: „Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. Wystarczy uczniowi, jeśli będzie jak jego nauczyciel, a sługa jak pan jego. Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, o ileż bardziej jego domowników tak nazwą. W…

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy