Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 13 czerwca 2019

Czy umiemy się modlić?

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: „Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, któ…

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy