Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 7 czerwca 2019

Ty wszystko wiesz

Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?” Odpowiedział Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego: „Paś baranki moje”. I powtórnie p…

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy