Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 5 czerwca 2019

Dzięki za życie

Z dedykacją dla Ciebie na ten piękny dzień. W refrenie padają słowa:Królu królów, dziękuję za życieza szczęście, za łzy, za śmiech.I nawet gdy jest ciężko, to Ty, Boże,nigdy nie jesteś daleko.

W tym świecie

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: „Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i…

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy