Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 4 czerwca 2019

Dziś w niebie

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: „Ojcze, nadeszła godzina! Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, któr…

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy