Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 2 czerwca 2019

Blisko nas

Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. O…

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy