Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 7 maja 2019

Więcej

W Kafarnaum lud powiedział do Jezusa: Jakiego dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: Dał im do jedzenia chleb z nieba. Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu. Rzekli więc do Niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba! Odpowiedział im Jezus: Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.

Pan chce przenikać naszą codzienność, ale nie na sposób światowy. On przyjmuje nasze oczekiwania, potrzeby, wyobrażenia i je udoskonala. Kiedy uświadamiasz sobie swoje tęsknoty, to chciej też poddać je woli Bożej. Bo Bóg zawsze daje więcej i lepiej, niż możemy to sobie wyobrazić ‚+’ ks. Adam

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy