Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 3 maja 2019

Jestem. Pamiętam. Czuwam.

Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Trzeba zadać sobie trochę trudu, by poznawać najróżniejsze drogi krzyżowe współczesnego człowieka; i nie chodzi tu tylko o wyniszczające wojny, terroryzm, epidemie, głód, ale chodzi głównie o te najbliższe nam drogi krzyżowe naszych bliskich. Trzeba umieć przejąć się losem drugiego człowieka. Nie można nie zauważać nikogo poza sobą; musimy znaleźć czas dla drugiego człowieka, bo inaczej na nic te wszystkie nasze wysiłki, to bieganie i szybkie tempo życia: Wszystko, czegoście nie uczynili jednemu z tych braci moich najmniejszych, te goście i Mnie nie uczynili. Jezus przestrzega, bo nasza obojętność, zło, które wyrządzamy to wszystko wraca do nas, często niestety zwielokrotnione. Chcemy zatem wołać dzisiaj: Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami; Maryjo, Królowo Polski, nie pozwól, abyśmy stawali się królestwem zła, egoizmu, pychy i niemoralności. Maryjo, Królowo Polski, ucz nas służyć Chrystusowi w wolności dzieci Bożych. Maryjo, Królowo Polski: jestem, pamiętam, czuwam ‚+’ ks. Adam

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy