Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 5 marca 2019

Stokroć więcej

Piotr powiedział do Jezusa: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą”. Jezus odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi”.

Hojność Boga przewyższa oczekiwania człowieka. Pan nie gorszy się tym, że oczekujemy nagrody za to, co jest naszą treścią, istotą, naturą. To tak jakbyśmy oczekiwali nagrody za oddychanie. Pan, choć sam jest najwyższym Dobrem, to daje nawet to, co człowiek uznaje dla siebie za konieczne ‚+’ ks. Adam

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy