Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 3 marca 2019

Program na Wielki Post

Zwyczajem lat ubiegłych zapraszam do włączenia się we wspólnotowy program przeżywania Wielkiego Postu. W tym roku przewodzi nam hasło ‚W mocy Bożego Ducha’. Zainteresowanych proszę o info przez Kontakt, odeślę program.

W prawdzie

Jezus opowiedział uczniom przypowieść: „Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku”, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego. Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta”.

Tuż przed Wielkim Postem słyszymy zachętę do tego, by nosić w sobie pragnienie owoców, dobrych owoców. Na pytanie, czy jesteś dobrym drzewem, pewnie z pokorą chcielibyśmy powiedzieć, że nie do końca. Ale nie o to tu chodzi. Wiadomo, że dobro jest w nas zniekształcane przez zło, ale na szczęście także zło jest przekształcane mocą dobra. Chodzi o prawdę. Bez hipokryzji, bez obłudy, bez udawania. Z błogosławieństwem ‚+’ ks. Adam

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy