Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 2 marca 2019

Przyprowadzić do Jezusa

Przynosili Jezusowi dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego”. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.

Przynieść dziecko do Jezusa, to przynieść radość. Dziecko wyobraża tu wszystkich potrzebujących, uznanych za nieważnych, zepchniętych na margines, ubogich. Właśnie na nich czeka Jezus. I jest to nasze powołanie, by zadać sobie trud wyszukiwania i przyprowadzania ich do Jezusa ‚+’ ks. Adam

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy