Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 10 stycznia 2019

Zwycięstwo wiary

Najmilsi: My miłujemy Boga, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował. Jeśliby ktoś mówił: „Miłuję Boga”, a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Takie zaś mamy od Niego przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też i brata swego. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził i każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, który życie od Niego otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat, tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara.

Ostatnie zdanie dzisiejszego fragmentu jest przewrotem kopernikańskim. To wiara jest naszym orężem. Wiara, czyli decyzja, by pójść za Panem. Nie talenty, nie wysiłki, nie zaangażowanie. Decyzja. I wierność tej decyzji. Zwycięstwo nad światem nie wynika ze znalezienia odpowiednich sposobów walki, ale od naszego zaufania Panu i naszej wiary, że On wszystko może ‚+’ ks. Adam

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy