Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 4 stycznia 2019

Miecz prawdy

Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu; kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, tak jak On jest sprawiedliwy. Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła. Każdy, kto narodził się z Boga, nie grzeszy, gdyż trwa w nim nasienie Boże; taki nie może grzeszyć, bo narodził się z Boga. Dzięki temu można rozpoznać dzieci Boga i dzieci diabła: każdy, kto postępuje niesprawiedliwie, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata.

Co znaczyć postępować sprawiedliwie? Pozostać wiernym Bogu. Wierność ta nie jest związana tylko z dobrym postępowaniem, na szczęście. Wiadomo, nikt z nas nie jest bez grzechu, ale każdy może być przejrzysty, krystaliczny. Jako dzieci Boże, owszem, mamy starać się żyć bez grzechu, ale daleko bardziej mamy starać się żyć w prawdzie. Grzech nie jest największą tragedią człowieka. Największą tragedią jest strata Boga. I przed mamy się bronić mocą prawdy. Nasze tak ma być tak, a nie – nie. Co nadto jest, od Złego pochodzi ‚+’ ks. Adam

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy