Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 1 stycznia 2019

Jak pasterze w Nowy Rok

Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.

Czym ma być dla nas Nowy Rok? Świetnie oddaje to przykład pasterzy. Ten czas został nam danym, by z pośpiechem poszukiwać Chrystusa. Chrześcijanin to człowiek wielkiej tęsknoty i ogromnych pragnień, których wypełnienia nieustannie poszukuje. Spotkanie z Jezusem ma rodzić wdzięczność wobec Boga i ewangelizacyjny zapał wobec bliźnich. Chcesz być uczniem Pana? Zacznij od odszukania w sobie odpowiedzialności za przekaz wiary, za głoszenie Dobrej Nowiny. A ja ręczę, że tego roku nie zmarnujesz ‚+’ ks. Adam

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy