Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 2 października 2018

Wpatrzeni w Oblicze Stwórcy

W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: „Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?” On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: „Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie”.

Człowiek jest tak cenny w oczach Bożych, że nawet każdy swojego osobistego ochroniarza. Nie jakiegoś tam mięśniaka, ale prawdziwego Przyjaciela w miłości. Aniołowie nieustannie wpatrują się w Oblicze Boga, to znaczy nieustannie oddają Mu cześć. I robią to także w naszym imieniu. Nawet jeśli my nie do końca o tym pamiętamy. Aniołowie wypełniają Bożą sprawiedliwość, bo sprawiedliwe jest, by Bóg odbierał cześć od swoich stworzeń ‚+’ ks. Adam

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy