Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 29 września 2018

Aniołowie są wśród nas

Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: „Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”. Powiedział do Niego Natanael: „Skąd mnie znasz?” Odrzekł mu Jezus: ” Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym”. Odpowiedział Mu Natanael: ” Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!” Odparł mu Jezus: „Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to”. Potem powiedział do niego: ” Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego”.

Łatwiej nazwać kogoś aniołem, niż uwierzyć w istnienie anielskich duchów. A przecież gdyby nie nasi niebiańscy przyjaciele, marny byłby nasz los. To oni dniem i nocą uwielbiają Boga w naszym imieniu. To oni nas chronią. To oni wstawiają się za nami. To oni cieszą się naszym szczęściem i płaczą w naszych smutkach. Obudź w sobie dziś wiarę w tych Bożych Posłańców i dziękuj, że masz tak potężnych Przyjaciół ‚+’ ks. Adam

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy