Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 24 września 2018

Chwała dla Boga

Jezus powiedział do tłumów: „Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz umieszcza na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło. Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą nawet to, co mu się wydaje, że ma”.

Nie ma co zastawiać się fałszywą pokorą. Światło, które jest w nas, nie jest z nas. Ono pochodzi od Boga. Stawiając je na świeczniku, nie emanujemy sobą. Tak naprawdę chodzi o chwałę Bożą. A naszym obowiązkiem jest dzielenie się Bogiem. Jeśli poznałeś drogę Bożą, to nie zatrzymuj jej dla siebie. Dziel się skarbem tak, byś miał więcej ‚+’ ks. Adam

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy