Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 15 września 2018

Bez ochów i achów

Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Stanie pod Krzyżem Pana jest, w pewnym sensie, drogą każdego z nas. Od Krzyża wszystko się zaczyna. Tym bardziej, że mamy naprawdę niezwykły Wzór. Maryja, przyjmując Testament swego Syna, dopełniła nazaretańskie fiat. Pozostaje wierna do końca. I tej wierności uczy każdego z nas, tę wierność nam wyprasza. Ale, podobnie jak Jej Syn, szanuje naszą wolność. bycie dzieckiem Maryi, to nie zachwyty, to nie ‚ach’ i ‚och’, ale to zwykła, prosta miłość w zwykłych, prostych chwilach naszej codzienności ‚+’ ks. Adam

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy