Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 2 września 2018

Bez cienia zmienności

Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. Przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca jest taka: opiekować się sierotami i wdowami w ich utrapieniach i zachować siebie samego nieskażonym wpływami świata.

Zanurzeni w tym świecie, wciąż tę zmienność odczuwamy, co więcej pragniemy zmian. Nawet osiąganie pewnych zamierzeń, spełnianie planów, nie daje nam poczucia pokoju, ponieważ człowiek wciąż chce czegoś więcej. Tę konieczność zmian podkręca dodatkowo szybkie tempo życia. W pewnym momencie, możemy nawet pomyśleć, że nie ma nic trwałego na tym świecie. To myślenie przenosimy na Boga i na całą przestrzeń wiary. Ileż to razy pojawia się wokół nas i w nas refren: teraz czasy są inne, Ewangelia nie pasuje do współczesnych czasów, Kościół jest staroświecki, zacofany. Takim myśleniem człowiek usprawiedliwia wszystkie swoje grzechy, które, nie miejmy złudzeń, nie pojawiły się dopiero teraz. Grzech trwa przy człowieku, od pierwszego nieposłuszeństwa i nie pozwala nam uwierzyć, że można się z grzechu wyzwolić. Bo skoro, choć tyle razy sobie postanawiam, a i tak upadam, to czy warto się starać? Czy warto po raz kolejny podejmować wysiłek, który i tak zapewne okaże się niewiele warty? O wiele łatwiej powiedzieć – świat się zmienia, Ewangelia też musi. Tymczasem św. Jakub zapewnia nas – w Bogu nie ma przemiany a ni cienia zmienności. To właśnie Pan Bóg jest gwarantem trwałości i pokoju. Ewangelia zawsze dla człowieka była i będzie wyzwaniem, bo podnosi nas z tego świata ku niebu. Ale przez to, że jest niezmienna, daje nam też pewność, że jest prawdziwa, że Bóg nie cofa swoje słowa, nie cofa swojej tęsknoty za człowiekiem, nawet gdy człowiek z Ewangelią nie chce mieć za wiele wspólnego ‚+’ ks. Adam

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy