Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 10 sierpnia 2018

W Panu

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec”.

Zadziwiające jest to, że boimy się samotności, a robimy w zasadzie wszystko, by samotnym pozostać. Logika Bożej miłości znacznie przekracza nasze ludzkie rozumowanie i nie ma sensu wkładać ją w nasze ramy. Chcesz żyć, to nie bój się zostawić wszystkiego dla Jezusa. Nie bój się o jutro, o pracę, o rodzinę, o zdrowie, o samopoczucie. Naprawdę nie ma sensu. Żyj, ale w Panu ‚+’ ks. Adam

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy