Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 2 sierpnia 2018

Pełna sieć

Jezus powiedział do tłumów: „Podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko?” Odpowiedzieli Mu: „Tak”. A On rzekł do nich: „Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare”. Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd.

Wydaje się, że mamy swój własny sposób na połowy. Ileż to razy wmawiamy Panu Bogu, że powinien zrobić to czy tamto?! Na szczęście Pan ma swój czas i bardzo cierpliwie obchodzi się z nami. Oto mamy czas, gdy sieci zagarniają wszystko, co napotkają. Podział będzie w czasie ostatecznym. Czy jesteś gotowy, by dać się zagarnąć do sieci Jezusa wraz ze wszystkimi złymi rybami? Przecież jesteś lepszy, czy tak się godzi? Kto ma uszy… ‚+’ ks. Adam

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy