Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 20 lipca 2018

By być wolnym

Pewnego razu Jezus przechodził w szabat wśród zbóż. Uczniowie Jego, będąc głodni, zaczęli zrywać kłosy i jeść. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: „Oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat”. A On im odpowiedział: „Nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy był głodny, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie wolno było jeść jemu ani jego towarzyszom, tylko samym kapłanom? Albo nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu”.

Wolność jest niesamowicie trudnym wyzwaniem. Wydaje się, że nic prostszego – być wolnym, a jednak pokutuje w nas mentalność niewolnika, wywodząca się z grzechu. Chcemy być wolni, a jednocześnie szukamy minimum wymagań, by mieć święty spokój. Tak, jesteśmy wolni, nie, nie będziemy sami decydować. Przedziwne to wszystkie, a jednak prawdziwe ‚+’ ks. Adam

By być wolnym

Pewnego razu Jezus przechodził w szabat wśród zbóż. Uczniowie Jego, będąc głodni, zaczęli zrywać kłosy i jeść. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: „Oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat”. A On im odpowiedział: „Nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy był głodny, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie wolno było jeść jemu ani jego towarzyszom, tylko samym kapłanom? Albo nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu”.

Wolność jest niesamowicie trudnym wyzwaniem. Wydaje się, że nic prostszego – być wolnym, a jednak pokutuje w nas mentalność niewolnika, wywodząca się z grzechu. Chcemy być wolni, a jednocześnie szukamy minimum wymagań, by mieć święty spokój. Tak, jesteśmy wolni, nie, nie będziemy sami decydować. Przedziwne to wszystkie, a jednak prawdziwe ‚+’ ks. Adam

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy