Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 3 maja 2018

Dla Pana

Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Wytrwać pod krzyżem do końca? Nie jest łatwo. I nie ma co silić się na heroizm. Nie ma co liczyć na własne zdolności, na własną siłę. Trzeba po prostu kochać. Tylko miłość daje człowiekowi siłę, mądrość, wytrwanie i pokorę. Bo miłość ma swoje źródło zawsze w Bogu i tylko w Bogu. Maryja wytrwała do końca, bo swoje ‚fiat’ powiedziała Panu a nie sobie ‚+’ ks. Adam

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy