Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 12 kwietnia 2018

Bardziej słuchać Boga

Gdy słudzy przyprowadzili apostołów, stawili ich przed Sanhedrynem, a arcykapłan zapytał: „Surowo wam zakazaliśmy nauczać w to imię, a oto napełniliście Jeruzalem waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas odpowiedzialność za krew tego Człowieka?” „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi – odpowiedział Piotr, a także apostołowie. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego wy straciliście, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wywyższył Go na miejscu po prawicy swojej jako Władcę i Zbawiciela, aby zapewnić Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są posłuszni”. Gdy to usłyszeli, wpadli w gniew i chcieli ich zabić.

Gdyby tylko chodziło o drugiego człowieka, to jeszcze można przeżyć. Ale tak naprawdę częściej słuchamy siebie niż ludzi, a jeszcze bardziej niż Boga. Skaza grzechu pierworodnego chowa nas w kokonie egoizmu, który zamyka nas to, co poza nami. Liczy się tylko ‚JA’. Rodzi się strach i nieufność, które jeszcze bardziej zamykają nas w sobie. Czy apostołowie byli odważni? Sami z siebie nie. Zabrakło ich pod krzyżem. Ale przyjęli moc Ducha Świętego i dzięki Niemu poznali prawdę, że bardziej trzeba słuchać Boga ‚+’ ks. Adam

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy