Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 7 kwietnia 2018

Nowy krok

Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to Jego towarzyszom, pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak, słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie dali temu wiary. Potem ukazał się w innej postaci dwom spośród nich na drodze, gdy szli do wsi. Oni powrócili i obwieścili pozostałym. Lecz im też nie uwierzyli. W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary oraz upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego. I rzekł do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!”

Pan daje wiele znaków, ale bez naszej woli, pozostaną one niezrozumiałe. U początku leży nasza decyzja: ‚chcę’ – ‚nie chcę’. I nie o kaprys idzie, ale wolną wolę. A przed wyborem stajemy codziennie. I w tym tkwi piękno naszej wiary. Po nocy nastaje dzień, a my mamy szansę na nowy krok ‚+’ ks. Adam

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy