Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 9 marca 2018

Słuchaj!

Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?” Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych”. Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary”. Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I nikt już nie odważył się Go więcej pytać.

Pierwsze przykazanie to – Słuchaj! I od tego trzeba zacząć. Słuchać, co mówi Bóg, który jest Miłością. Słuchać o tym, jak Miłość poprowadziła Go na Krzyż. Słuchać i posłuchać, być posłusznym temu, co się usłyszało. To jest prawdziwie pierwsze przykazanie. Większość naszych problemów bierze się z tego, że zaczynamy słuchać tylko siebie. A co sami możemy sobie powiedzieć? Karmić siebie sobą? Z błogosławieństwem ‚+’ ks. Adam

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy