Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 31 grudnia 2017

W Bogu

Gdy upłynęły dni Ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

Świętość rodziny nie płynie z jej doskonałości, a już na pewno nie z doskonałości rodziców. Święta Rodzina nie wszystko zrobiła doskonale. Wystarczy przypomnieć zagubienie małego Jezusa w świątyni. Świętość zawsze płynie z Boga. A zaczerpnąć z tego Źródła może każdy, nawet marny i słaby, a nawet zwłaszcza taki ‚+’ ks. Adam

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy