Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 14 grudnia 2017

Gwałtownicy

Jezus powiedział do tłumów: Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha!

Ewangeliczni gwałtownicy to ludzie zdecydowani. Nie ma nic gorszego od bylejakości, obojętności, ‚jakoś to będzie’. Tylko ten, kto w zdecydowany sposób idzie za Jezusem, może doświadczyć mocy Boga. Inaczej życie człowieka stanie się wegetacją wiary. No modlę się, no chodzę do kościoła, no staram się i nic z tego nie wynika, poza tym, że nie ma już we mnie życia. Gwałtowność, o której mówi Jezus, ma wynikać z naszej osobistej decyzji. Chcę być człowiekiem wielkiej wiary i zrobię wszystko, co w mojej mocy, by tak było, a resztę zostawię Bogu ‚+’ ks. Adam

Gwałtownicy

Jezus powiedział do tłumów: Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha!

Ewangeliczni gwałtownicy to ludzie zdecydowani. Nie ma nic gorszego od bylejakości, obojętności, ‚jakoś to będzie’. Tylko ten, kto w zdecydowany sposób idzie za Jezusem, może doświadczyć mocy Boga. Inaczej życie człowieka stanie się wegetacją wiary. No modlę się, no chodzę do kościoła, no staram się i nic z tego nie wynika, poza tym, że nie ma już we mnie życia. Gwałtowność, o której mówi Jezus, ma wynikać z naszej osobistej decyzji. Chcę być człowiekiem wielkiej wiary i zrobię wszystko, co w mojej mocy, by tak było, a resztę zostawię Bogu ‚+’ ks. Adam

Science discovery Thanksgiving Writing Paper

IBM scientists have designed a completely new program of synthetic intellect dependant upon processes used to convert textual content from a person language to another. But nevertheless, the program pleasures atoms of chemical substances like letters and molecules as separate words and phrases, and also the end result from the function shouldn’t be the translation […]

Science discovery How To Write A Case Study Paper

IBM researchers have created a brand new solution of artificial learning ability influenced by strategies used to translate text from a particular terminology to a different. Yet, the system pleasures atoms of chemical substances like words and molecules as separate words, and the consequence of the show results is simply not the translation however the […]

Science discovery Fundations Writing Paper

IBM scientists have produced a completely new system of synthetic intellect dependant on ways used to translate text from just one terminology to a different. Nonetheless, the program goodies atoms of chemical substances like characters and molecules as individual words, plus the final result of their show results is absolutely not the interpretation however the […]

Science discovery How To Write A College Paper

IBM researchers have designed a fresh technique of artificial intellect influenced by techniques used to translate text from an individual vocabulary to another. Then again, the programme pleasures atoms of chemicals like letters and molecules as different words and phrases, also, the outcome of the work just isn’t the interpretation although the determination with the […]

Science discovery College Paper Writing Services

IBM scientists have engineered a new strategy of artificial intelligence in accordance with options accustomed to convert textual content from 1 vocabulary to another. Though, the programme snacks atoms of chemical compounds like letters and substances as individual phrases, as well as end result from the deliver the results isn’t the interpretation although the determination […]

Science discovery Staar Writing Paper

IBM scientists have designed the latest model of synthetic intelligence dependant upon methods accustomed to translate text from a particular language to another. Then again, the system snacks atoms of chemicals like letters and molecules as individual terms, along with the result of the operate is not really the translation nevertheless the determination from the […]

Science discovery parchment Writing Paper

IBM scientists have developed a completely new strategy of artificial knowledge determined by procedures accustomed to convert text from a person terminology to a different. Yet, the system snacks atoms of substances like characters and substances as independent words and phrases, and also the consequence from the succeed isn’t really the interpretation however the dedication […]

Science discovery How To Write A Term Paper

IBM scientists have made a new strategy of synthetic learning ability according to methods utilized to convert textual content from a single words to a different. Though, the programme snacks atoms of chemical compounds like words and substances as separate phrases, and also end result from the give good results shouldn’t be the translation nevertheless […]

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy