Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 11 grudnia 2017

The Most Incredibly Ignored Solution for Informative Essay Outline

The Most Incredibly Ignored Solution for Informative Essay Outline Speaking is a potent process of communicating and aids in expressing our feelings. Creating a narrative might appear straightforward. write my essay You need to have realized that each topic is related to some form of puzzle simply because in the event that you unveil the […]

Underrated Questions on Buy Dissertation Online You Should Know About

Underrated Questions on Buy Dissertation Online You Should Know About It’s therefore, crucial that you pick a company that values your educational achievement if you will need a beliefs newspaper. The machine will permit the firm to function any given moment to clients. Besides that, the business operator could want to devote some time with […]

Na wieki

Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli przy tym faryzeusze i uczeni w Prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i Jerozolimy. A była w Nim moc Pańska, że mógł uzdrawiać. Wtem jacyś ludzie niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed Nim. Nie mogąc z powodu tłumu w żaden sposób go przynieść, wyszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem w sam środek przed Jezusa. On widząc ich wiarę rzekł: Człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy. Na to uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić. Któż On jest, że śmie mówić bluźnierstwa? Któż może odpuszczać grzechy prócz samego Boga? Lecz Jezus przejrzał ich myśli i rzekł do nich: Co za myśli nurtują w sercach waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć: Odpuszczają ci się twoje grzechy, czy powiedzieć: Wstań i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów – rzekł do sparaliżowanego: Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu! I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich; wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj.

Jest taka piosenka w ”Golgocie  Świętokrzyskiej”, której słowa niesamowicie wpisują się w komentarz do dzisiejszej Ewangelii: Łatwiej w Jezusa krzyż uwierzyć niż w to, że zabić dał się za nas… Łatwiej uwierzyć w ludzkie nadzwyczajności, niż w to, że Bóg chce naszego szczęścia. Bóg po to stał się człowiekiem, by człowiek z Bogiem mógł żyć na wieki. Gdyby zatrzymać się tylko nad tą prawdą, to już nasze życie zaczyna zmieniać perspektywę ‚+’ ks. Adam

Na wieki

Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli przy tym faryzeusze i uczeni w Prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i Jerozolimy. A była w Nim moc Pańska, że mógł uzdrawiać. Wtem jacyś ludzie niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed Nim. Nie mogąc z powodu tłumu w żaden sposób go przynieść, wyszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem w sam środek przed Jezusa. On widząc ich wiarę rzekł: Człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy. Na to uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić. Któż On jest, że śmie mówić bluźnierstwa? Któż może odpuszczać grzechy prócz samego Boga? Lecz Jezus przejrzał ich myśli i rzekł do nich: Co za myśli nurtują w sercach waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć: Odpuszczają ci się twoje grzechy, czy powiedzieć: Wstań i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów – rzekł do sparaliżowanego: Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu! I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich; wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj.

Jest taka piosenka w ”Golgocie  Świętokrzyskiej”, której słowa niesamowicie wpisują się w komentarz do dzisiejszej Ewangelii: Łatwiej w Jezusa krzyż uwierzyć niż w to, że zabić dał się za nas… Łatwiej uwierzyć w ludzkie nadzwyczajności, niż w to, że Bóg chce naszego szczęścia. Bóg po to stał się człowiekiem, by człowiek z Bogiem mógł żyć na wieki. Gdyby zatrzymać się tylko nad tą prawdą, to już nasze życie zaczyna zmieniać perspektywę ‚+’ ks. Adam

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy