Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 24 listopada 2017

Nasza świątynia

Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: Napisane jest: Mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. I nauczał codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na Jego życie. Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić, cały lud bowiem słuchał Go z zapartym tchem.

Świątynia jerozolimska jest obrazem nas samych. Człowiek należy do Boga i dlatego ma się stawać Jego chwałą. Nasze życie, zadania, obowiązki mają tworzyć jedną wielką modlitwę chwały dla Stwórcy i Odkupiciela. Pan ma prawo i moc oczyszczać nas, jak świątynię ze wszystkich zbójców, którzy zagrażają naszemu powołaniu. Pozostaje tylko jedna kwestia. Czy wpuścimy Jezusa do naszej świątyni?

Nasza świątynia

Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: Napisane jest: Mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. I nauczał codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na Jego życie. Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić, cały lud bowiem słuchał Go z zapartym tchem.

Świątynia jerozolimska jest obrazem nas samych. Człowiek należy do Boga i dlatego ma się stawać Jego chwałą. Nasze życie, zadania, obowiązki mają tworzyć jedną wielką modlitwę chwały dla Stwórcy i Odkupiciela. Pan ma prawo i moc oczyszczać nas, jak świątynię ze wszystkich zbójców, którzy zagrażają naszemu powołaniu. Pozostaje tylko jedna kwestia. Czy wpuścimy Jezusa do naszej świątyni?

Deciding On The Nursing jobs ESSAY Subject Nurses Refractive ESSAY Crafting

Deciding On The Nursing jobs ESSAY Subject Nurses Refractive ESSAY Crafting This nurses essay is demonstration of deciding on nursing jobs essay subject and synchronizing it while using the economic essays uk perfect nurses essay crafting exercises.do my economics essay My identity is Prats, I am just betrothed while having two boys and girls older […]

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy