Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 9 listopada 2017

Why you prefer to be attentive obtaining essays on line

Why you prefer to be attentive obtaining essays on line There are lots of trainees fast essay who take advantage of essay authoring company to meet up with their authoring challenge and essentials. Within the away probability that in case you also prefer to work with essay composing solution for ending the authoring assignments then […]

Oczyszczenie świątyni

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Weźcie to stąd, a z domu mego Ojca nie róbcie targowiska! Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

Pomyśl dzisiaj o ty, co napotyka Jezus ‚przechadzający się’ po świątyni Twojego ciała, po świątyni Twojego życia. Popatrz, ile w niej bankierów, a ile prawdziwej ofiary. Sam tego nie uporządkujesz. Pan przypomina, że w trzech dniach wzniesiona będzie najpiękniejsza świątynia Boga i w tej właśnie świątyni będziesz mógł na nowo stać się czysty, uporządkowany, harmonijny. Trzeba uwierzyć. Inaczej daremne dla nas staje się zmartwychwstanie ‚+’ ks. Adam

Oczyszczenie świątyni

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Weźcie to stąd, a z domu mego Ojca nie róbcie targowiska! Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

Pomyśl dzisiaj o ty, co napotyka Jezus ‚przechadzający się’ po świątyni Twojego ciała, po świątyni Twojego życia. Popatrz, ile w niej bankierów, a ile prawdziwej ofiary. Sam tego nie uporządkujesz. Pan przypomina, że w trzech dniach wzniesiona będzie najpiękniejsza świątynia Boga i w tej właśnie świątyni będziesz mógł na nowo stać się czysty, uporządkowany, harmonijny. Trzeba uwierzyć. Inaczej daremne dla nas staje się zmartwychwstanie ‚+’ ks. Adam

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy