Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 8 listopada 2017

Newspaper Crafting Made Simple: Get Our Company to Write down Your Essay

Newspaper Crafting Made Simple: Get Our Company to Write down Your Essay If you’ve been bound to an scholastic venture edit my essay, you certainly realise why all college students need to have a system like RushMyEssay.http://www.3dbuzz.com/forum/members/453279-JackKristal You’re troubled with numerous factors relating to educational jobs: – From time to time certain requirements are so […]

Newspaper Formulating Made Simple: Use Our Company to Create Your Essay

Newspaper Formulating Made Simple: Use Our Company to Create Your Essay If you’ve been saddled with order essays fast an scholastic task, then you definitely see why all college students want a services like RushMyEssay.get original essays You’re being affected by totally different matters relating to scholastic projects: – From time to time certain requirements […]

O roztropności

Wielkie tłumy szły za Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestoma tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem.

A i owszem. Roztropność zawsze w cenie! Wiara bez rozumu zawsze się będzie kończyć jakimś fundamentalizmem. Stąd warto wciąż na nowo podejmować refleksję nad swoją drogą do Boga. Refleksja ta ma nas doprowadzić do prawdy, że wszystko ma wartość tylko w Bogu. Zabiegamy o wiele spraw, próbujemy porządkować nasze relacje, ale ma to sens na tyle, na ile odnosimy to do Boga. Pan nie zachęca nas do zerwania relacji z bliskimi, ale do wniesienia ich na Boży poziom, bo tylko wtedy przyniosą one święty owoc ‚+’ ks. Adam

O roztropności

Wielkie tłumy szły za Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestoma tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem.

A i owszem. Roztropność zawsze w cenie! Wiara bez rozumu zawsze się będzie kończyć jakimś fundamentalizmem. Stąd warto wciąż na nowo podejmować refleksję nad swoją drogą do Boga. Refleksja ta ma nas doprowadzić do prawdy, że wszystko ma wartość tylko w Bogu. Zabiegamy o wiele spraw, próbujemy porządkować nasze relacje, ale ma to sens na tyle, na ile odnosimy to do Boga. Pan nie zachęca nas do zerwania relacji z bliskimi, ale do wniesienia ich na Boży poziom, bo tylko wtedy przyniosą one święty owoc ‚+’ ks. Adam

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy