Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 1 listopada 2017

Best Writing Help from Elite Custom Writing Company

Best Writing Help from Elite Custom Writing Company <p>A student’s life is really tedious. Besides the academics, a lot of other things are also to be taken care of.<a href="https://urgentessay.net/">http://www.urgentessay.net/</a> And the most burdensome task that immensely troubles a pupil is writing assignments involved in the tenure. These can be essay writing, thesis writing, research […]

Opieczętowani

Ja Jan ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu: Nie wyrządzajcie szkody ziemi ni morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego. I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela: Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: Zbawienie u Boga naszego, Zasiadającego na tronie i u Baranka. A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czworga Zwierząt, i na oblicza swe padli przed tronem, i pokłon oddali Bogu, mówiąc: Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków! Amen. A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami: Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli? I powiedziałem do niego: Panie, ty wiesz. I rzekł do mnie: To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili.

Z tej sceny pieczętowania sług Bożych, chronionych przed zniszczeniem, przebija pewien smutek Boga. Bo choć anioł niesie pieczęć żywego Boga, to jednak ostatecznie to sam człowiek decyduje o tym, czy chce być opieczętowanym Boga. W pierwszym odruchu łatwo się zgodzić. Ale kiedy uświadomimy sobie, co to znaczy być opieczętowanym? To nie tylko przyjąć wszelkie przywileje, zwłaszcza te odnoszące się do przyszłości, to nie tylko ochrona przed dniem gniewu i sądu. Być opieczętowanym, to odróżniać się od tego świata, zgodzić się na to, by świat nas nie poznał, to znaczy uznał nas za swoich wrogów, obcych,  by żyć w sprzeciwie wobec grzechu, wobec zła, wobec nawet najmniejszego nieposłuszeństwa wobec Boga, to wreszcie także zgoda na to, by zostać odzianym w białą szatę i brać do ręki palmę męczeństwa ‚+’ ks. Adam

Opieczętowani

Ja Jan ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu: Nie wyrządzajcie szkody ziemi ni morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego. I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela: Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: Zbawienie u Boga naszego, Zasiadającego na tronie i u Baranka. A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czworga Zwierząt, i na oblicza swe padli przed tronem, i pokłon oddali Bogu, mówiąc: Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków! Amen. A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami: Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli? I powiedziałem do niego: Panie, ty wiesz. I rzekł do mnie: To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili.

Z tej sceny pieczętowania sług Bożych, chronionych przed zniszczeniem, przebija pewien smutek Boga. Bo choć anioł niesie pieczęć żywego Boga, to jednak ostatecznie to sam człowiek decyduje o tym, czy chce być opieczętowanym Boga. W pierwszym odruchu łatwo się zgodzić. Ale kiedy uświadomimy sobie, co to znaczy być opieczętowanym? To nie tylko przyjąć wszelkie przywileje, zwłaszcza te odnoszące się do przyszłości, to nie tylko ochrona przed dniem gniewu i sądu. Być opieczętowanym, to odróżniać się od tego świata, zgodzić się na to, by świat nas nie poznał, to znaczy uznał nas za swoich wrogów, obcych,  by żyć w sprzeciwie wobec grzechu, wobec zła, wobec nawet najmniejszego nieposłuszeństwa wobec Boga, to wreszcie także zgoda na to, by zostać odzianym w białą szatę i brać do ręki palmę męczeństwa ‚+’ ks. Adam

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy