Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for Październik, 2017

Aż do pełni

Jezus mówił: Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posadził w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki powietrzne gnieździły się na jego gałęziach. I mówił dalej: Z czym mam porównać królestwo Boże? Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło.

Wiedzieć lepiej niż Bóg. To pragnienie powtarza się w człowieku od samego początku. Próbujemy mówić Bogu, jaki powinien być i jak powinien sprawować władzę nad tym światem, czyniąc Go tym samym nie władcą, ale służącym. Na szczęście Królestwo Boże wciąż się rozwija, wręcz niezauważalnie, aż osiągnie swą pełnię. A wtedy wszystko stanie się jasne ‚+’ ks. Adam

Aż do pełni

Jezus mówił: Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posadził w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki powietrzne gnieździły się na jego gałęziach. I mówił dalej: Z czym mam porównać królestwo Boże? Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło.

Wiedzieć lepiej niż Bóg. To pragnienie powtarza się w człowieku od samego początku. Próbujemy mówić Bogu, jaki powinien być i jak powinien sprawować władzę nad tym światem, czyniąc Go tym samym nie władcą, ale służącym. Na szczęście Królestwo Boże wciąż się rozwija, wręcz niezauważalnie, aż osiągnie swą pełnię. A wtedy wszystko stanie się jasne ‚+’ ks. Adam

Aż do pełni

Jezus mówił: Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posadził w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki powietrzne gnieździły się na jego gałęziach. I mówił dalej: Z czym mam porównać królestwo Boże? Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło.

Wiedzieć lepiej niż Bóg. To pragnienie powtarza się w człowieku od samego początku. Próbujemy mówić Bogu, jaki powinien być i jak powinien sprawować władzę nad tym światem, czyniąc Go tym samym nie władcą, ale służącym. Na szczęście Królestwo Boże wciąż się rozwija, wręcz niezauważalnie, aż osiągnie swą pełnię. A wtedy wszystko stanie się jasne ‚+’ ks. Adam

Posłuszni Panu

Jezus nauczał w szabat w jednej z synagog. A była tam kobieta, która od osiemnastu lat miała ducha niemocy: była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować. Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej: Niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy. Włożył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga. Lecz przełożony synagogi, oburzony tym, że Jezus w szabat uzdrowił, rzekł do ludu: Jest sześć dni, w których należy pracować. W te więc przychodźcie i leczcie się, a nie w dzień szabatu! Pan mu odpowiedział: Obłudnicy, czyż każdy z was nie odwiązuje w szabat wołu lub osła od żłobu i nie prowadzi, by go napoić? A tej córki Abrahama, którą szatan osiemnaście lat trzymał na uwięzi, nie należało uwolnić od tych więzów w dzień szabatu? Na te słowa wstyd ogarnął wszystkich Jego przeciwników, a lud cały cieszył się ze wszystkich wspaniałych czynów, dokonywanych przez Niego.

Wolności nie da się nauczyć. Wolność trzeba po prostu przyjąć. Uczeni w Piśmie może i dużo wiedzieli, ale nie byli wolni. Pozostali niewolnikami siebie, swojej wiedzy, przepisów. Tymczasem prawo, jeśli jest właściwie przyjęte, daje wolność. Prawo otwiera na Boga. W gruncie rzeczy chodzi o nasz cel. Czy chcemy doświadczyć bliskości Pana, czy chcemy być z siebie dumni, że potrafimy, że umiemy, że jesteśmy naj? Z błogosławieństwem ‚+’ ks. Adam

Posłuszni Panu

Jezus nauczał w szabat w jednej z synagog. A była tam kobieta, która od osiemnastu lat miała ducha niemocy: była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować. Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej: Niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy. Włożył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga. Lecz przełożony synagogi, oburzony tym, że Jezus w szabat uzdrowił, rzekł do ludu: Jest sześć dni, w których należy pracować. W te więc przychodźcie i leczcie się, a nie w dzień szabatu! Pan mu odpowiedział: Obłudnicy, czyż każdy z was nie odwiązuje w szabat wołu lub osła od żłobu i nie prowadzi, by go napoić? A tej córki Abrahama, którą szatan osiemnaście lat trzymał na uwięzi, nie należało uwolnić od tych więzów w dzień szabatu? Na te słowa wstyd ogarnął wszystkich Jego przeciwników, a lud cały cieszył się ze wszystkich wspaniałych czynów, dokonywanych przez Niego.

Wolności nie da się nauczyć. Wolność trzeba po prostu przyjąć. Uczeni w Piśmie może i dużo wiedzieli, ale nie byli wolni. Pozostali niewolnikami siebie, swojej wiedzy, przepisów. Tymczasem prawo, jeśli jest właściwie przyjęte, daje wolność. Prawo otwiera na Boga. W gruncie rzeczy chodzi o nasz cel. Czy chcemy doświadczyć bliskości Pana, czy chcemy być z siebie dumni, że potrafimy, że umiemy, że jesteśmy naj? Z błogosławieństwem ‚+’ ks. Adam

The Favorable Essay Cover Up

<p>Who Otherwise Wants to Learn About Perfect Essay? Your original job in coming up with a descriptive write-up is always to pick a theme who has a good number of enjoyable parts or qualities to speak. But if the blog posts or essays are using the web, headline plays a really important task with the […]

Buy A Essay

<article><p>All you might need to do to help with making utilization of our internet site, ought to be to give us with all your ?do my research papers? select and hold out privilege until finally our a number of staff of free-lance experts, for all disciplines achievable, estimate with your own dilemma. Which we repeatedly […]

Exactly What You Don’t Are Aware Of Great Essay Might possibly Wonder You

<p>Good Essay – Useless or In existence? Your primary place of employment in producing a descriptive written piece would be to purchase a subject matter which has most remarkable properties or bits to talk. When your articles or blog posts or essays are over the internet, brand works a large duty inside of the full […]

O miłości

Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał , wystawiając Go na próbę: Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.

Czy miłość można nakazać? Wydaje się, że nie. W filmach, w piosenkach, w świecie mówi się o tym, że miłość przychodzi na człowieka znienacka, że serce nie sługa, że w ogóle. Wszystko jednak zależy od tego, co nazwiemy miłością. Najczęściej sprowadzamy ją do uczuć, emocji, poruszeń. I prawdą jest, że nie mamy za wielkiego wpływu na zakochanie (choć bardzo często możemy odpowiadać za okoliczności i przyczyny zakochania). Jednak to nie jest miłość. Czegoś takiego ani nie da się nakazać, ani nie da się wymusić. Miłość to pragnienie dobra dla drugiej osoby, to postawa. A postawę mogę już kreować, lub nie. Mogę niejako przymusić się do miłości, bo postawa rodzi się w woli, w decyzji, a nie w emocjonalnym poruszeniu ‚+’ ks. Adam

O miłości

Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał , wystawiając Go na próbę: Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.

Czy miłość można nakazać? Wydaje się, że nie. W filmach, w piosenkach, w świecie mówi się o tym, że miłość przychodzi na człowieka znienacka, że serce nie sługa, że w ogóle. Wszystko jednak zależy od tego, co nazwiemy miłością. Najczęściej sprowadzamy ją do uczuć, emocji, poruszeń. I prawdą jest, że nie mamy za wielkiego wpływu na zakochanie (choć bardzo często możemy odpowiadać za okoliczności i przyczyny zakochania). Jednak to nie jest miłość. Czegoś takiego ani nie da się nakazać, ani nie da się wymusić. Miłość to pragnienie dobra dla drugiej osoby, to postawa. A postawę mogę już kreować, lub nie. Mogę niejako przymusić się do miłości, bo postawa rodzi się w woli, w decyzji, a nie w emocjonalnym poruszeniu ‚+’ ks. Adam

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy