Wspólnota "W mocy Ducha"

Aktualności

Modlitwa za parafię: miesiąc maj 2016

Słowo: „Jeżeli wytrwasz na moich drogach, jeżeli wierny będziesz posłudze dla Mnie, uczynię Cię przełożonym mojego domu i opiekunem moich przedsionków”

Intencja: Dziękujemy Jezusowi najwyższemu Kaplanowi i prosimy o łaski wytrwałość i wierność na drogach Bożych dla kapłanów naszej parafii .

posłani:  Jadwiga i Teresa

Modlitwa za wspólnotę:

modlą się: Aldona, Renata

Najbliższe spotkanie wspólnoty 27.05  godz.19.00 sala pod plebanią

Msza święta ku czci Ducha Świętego  w  piątek, 10 czerwca początek o godz. 19.00

…………………………………………………………………………………………………………….

Msza święta ku czci Ducha Świętego wyjątkowo w czwartek, 19 maja, początek o godz. 19.00
Modlitwa za parafię: miesiąc kwiecień 2016 Intencja: Aby zmartwychwstały Pan napełnił serca wszystkich parafian radością i pokojem Bożym. Posłani:  Agnieszka i Artur
  15.05.2016  Zesłanie Ducha Świętego – uroczysta msza dla wszystkich jego czcicieli o godz. 17.00
 

                                                      Spotkanie wspólnoty 13.05.2016

Ewangelia Mt 5, 21-26; 18,21-35 

Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijesz, a kto zabije, sądowi będzie podlegał”.  A ja wam mówię, że każdy, kto gniewa się na swojego brata, będzie podlegał sądowi. A kto powie do swojego brata: „Raka”, będzie podlegał Sanhedrynowi. A kto powie: „Głupi”, będzie podlegał [wyrzuceniu] do gehenny ognia.  Jeśli więc przyniesiesz swój dar do ołtarza i tam sobie przypomnisz, że twój brat ma coś przeciw tobie,  zostaw tam przed ołtarzem swój dar i idź, pojednaj się najpierw ze swoim bratem, i wtedy dopiero, gdy wrócisz, składaj swój dar. Pogódź się od razu ze swoim przeciwnikiem, póki jesteś z nim w drodze, aby ten przeciwnik nie wydał cię sędziemu, a sędzia strażnikowi, i abyś nie został wtrącony do więzienia.  Tak, zapewniam cię, nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie oddasz ostatniego grosza.

Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczać, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?”. Jezus mu odrzekł: „Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał rozliczyć się ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: «Panie, miej cierpliwośćnade mną, a wszystko ci oddam». Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: «Oddaj, coś winien!». Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: «Miej cierpliwośćnade mną, a oddam tobie». On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: «Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?». I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu”.

Aby jak najlepiej przygotować się na dzień Pięćdziesiątnicy, otworzyliśmy nasze serca na prawdę o przebaczeniu. W Roku Miłosierdzia dużo słyszymy o Bożym przebaczeniu. Jednak nie możemy zapominać, że sami otrzymując tak wielki dar od miłosiernego Ojca, powinniśmy pozwolić Duchowi Świętemu otworzyć nas na przebaczenie naszym braciom i siostrom. O naszych ludzkich siłach nie jest łatwo darować „sto denarów”. Ale przecież nie jesteśmy sami! Chrystus nie zostawił nas sierotami. Posyła nam Swego Ducha, aby uzdolnił nasze serca do przebaczenia największych zranień. Tylko Duch Święty ma moc wyrwać nas z „więzienia” i „rąk katów”, o których wspominają czytane przez nas fragmenty Ewangelii. Pan Jezus wyraźnie pokazuje, jaką tragedią dla człowieka jest zamknięcie serca na przebaczenie bliźnim. To nas zniewala, ogranicza, nie pozwala nam się rozwijać, odbiera radość serca. Wydaje nas „katom”, czyli złości, nienawiści, niechęci, które nas dręczą wprowadzając w nasze życie niepokój, odbierają nadzieję. A Jezus nie chce, abyśmy tak żyli. Zapłacił za nasze szczęście swoją Świętą Krwią i nie pozwoli, abyśmy sami się unieszczęśliwiali. Dlatego posyła nam Ducha Świętego, który czyni nas świątyniami Boga i uzdalnia nasze serca do miłości miłosiernej, przebaczającej. Przyjdź Duchu Święty i działaj w nas!

Spotkanie wspólnoty 06.05.2016

Ewangelia według św. Jana  – J 14, 6-14

Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Jezus powiedział do Tomasza:
„Ja jestem drogą, prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście”.
Rzekł do Niego Filip: „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy”.
Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: «Pokaż nam Ojca»? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła.
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię”.

W piątek przed niedzielą Wniebowstąpienia Pańskiego rozważaliśmy słowa, które Pan Jezus skierował do Apostołów po Ostatniej Wieczerzy. Żegnając się z uczniami, Chrystus przypomina: „Ja jestem drogą, prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”. Nie ma innej drogi do Boga Ojca, tylko Jezus Bóg – Człowiek. Jeśli poznamy Jezusa, poznamy i Ojca. Filip prosi: „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy”. A Pan odpowiada: Skoro widzisz Mnie, widzisz też Ojca. Słuchasz mojej nauki, widzisz dzieła, które dokonuję, to oznacza, że słuchasz Ojca i  doświadczasz Jego dzieł. Bo Ojciec i Syn to jedno. Uczniowie jednak mają trudność, aby to dostrzec. „Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś?” Widziałeś, jak uzdrawiam, odpuszczam grzechy, wskrzeszam umarłych, wyrzucam złe duchy i nie poznałeś we Mnie Boga? Dostrzegłeś we mnie jedynie Człowieka? Jezus widząc zapewne zakłopotanie Apostołów mówi: „Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła”. Chrystus i nas dziś zaprasza, aby uwierzyć Jego dziełom. Tak wiele od Niego otrzymujemy każdego dnia, tak wiele sprawia w naszym codziennym życiu, w naszych rodzinach, w różnych trudnych sytuacjach. Pan chce, abyśmy o tym pamiętali i dostrzegli w łaskach, których nam  udziela, miłość Bożą, miłość Ojca. My jednak wielokrotnie nie poznajemy, że to Boże interwencje. Często widzimy tylko to, co zewnętrzne. Tak, jak uczniowie, którzy znając Jezusa- Człowieka, mieli trudność, aby dostrzec w nim Boga Wszechmogącego. BOGA który z miłością troszczy się o swoje dzieci, więc one nie muszą się już lękać. Tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznaliście? Jezus zdaje się mówić do każdego z nas: Jestem z tobą od łona twej matki. Daję ci życie, chronię cię, prowadzę, karmię Swoim Ciałem. Umarłem za ciebie, abyś żył wiecznie. Uzdrawiam twą duszę i ciało, odpędzam od ciebie złe duchy. Dokonuję wciąż tych dzieł w twoim życiu, a ty jeszcze mnie nie poznałeś? Chrystus pyta o naszą wiarę. Czy widząc dzieła, których dokonuje uwierzę w Niego? A jeśli tak, to: „Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję.” Jeśli dostrzeżemy w naszym życiu Bożą obecność i Boże działanie, jeśli uwierzymy Jezusowi, także będziemy dokonywać wielkich dzieł w Jego Imię. W swojej ogromnej miłości, pozwolił nam działać w Jego Imię. „A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu”. Przypomina nam Pan tuż przed powrotem do Ojca (Wniebowstąpieniem). Jakże wspaniała jest ta obietnica. Oby Duch Święty uzdolnił nas do zaufania słowom i dziełom Jezusa.  Czekamy więc na Pięćdziesiątnicę…

Spotkanie wspólnoty 22.04.2016

 Ewangelia według św. Jana  – J 14, 1-6

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę”.   Odezwał się do Niego Tomasz: „Panie, nie wiemy dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę ?” Odpowiedział mu Jezus: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”.

Fragment, który rozważaliśmy podczas spotkania, jest częścią mowy pożegnalnej naszego Pana. Jezus tuż przed pojmaniem i męką kieruje do Apostołów bardzo ważne słowa, które są wciąż aktualne: „Niech się nie trwoży serce wasze.” Tyle w naszym życiu trosk, problemów, trudnych sytuacji, codziennych krzyży do dźwigania. A Jezus tak, jak kiedyś do Apostołów przed najtrudniejszym dla nich doświadczeniem, jakim była jego męka i śmierć krzyżowa, mówi dziś do nas: Nie bój się… Ja jestem… Jestem wciąż przy tobie. „Ja jestem drogą, prawdą          i życiem.”

    Jestem drogą, po której kroczysz. Jestem prawdą, która cię wyzwala. Wyzwala od złudzeń, od wszelkich iluzji dotyczących nas samych, innych osób, zdarzeń, doświadczeń. Jakże często ojciec kłamstwa próbuje przedstawić nam zakłamaną rzeczywistość. Jezus, który jest prawdą, wyzwala nas od tego. „Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy kto jest z prawdy słucha mojego głosu.” Te słowa wypowiedział pan Jezus do Piłata. Piłat w odpowiedzi zapytał: „Cóż to jest prawda?” A Chrystus już kilka godzin wcześniej dał odpowiedź Apostołom: „Ja jestem prawdą…”

Bez Jezusa nasze życie zawsze będzie „zakłamane”, bo pozbawione PRAWDY. Chcąc nie chcąc, będziemy otwierać furtki złemu, który upaja się kłamstwem. Tylko Chrystus może pokazać nam prawdę o nas samych. Prawdę, która zawsze wypływa ze źródła Bożego Miłosierdzia.

W tym fragmencie Ewangelii, Jezus także przypomina: „Ja jestem życiem…” Mówił już o tym wcześniej Marcie, siostrze Łazarza: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.” Trzeba nam prosić o łaskę wiary, że obietnica Mistrza jest wciąż aktualna. „W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. (…) Idę przecież przygotować wam miejsce.” Jezus obiecuje każdemu z nas życie wieczne. I to jest prawda, która powinna wyzwolić nas od wszelkiej trwogi, wlać w serce pokój.

Usłyszeliśmy podczas spotkania świadectwo dotyczące postawy kobiety, która mimo wielu bolesnych doświadczeń, potrafiła w radości przeżywać każdy dzień, gdyż zaufała obietnicy Pana. Prośmy Ducha Świętego, aby słowo Boże, które rozważamy i w nas obudziło pragnienie zaufania Jezusowi do końca.

 

Spotkanie wspólnoty 15.04.2016

Ewangelia według św. Jana  – J 6,5 2-59

Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.   Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i pije krew moją, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.

To powiedział ucząc w synagodze w Kafarnaum.

     Rozważając słowa Ewangelii według św. Jana, zwróciliśmy naszą uwagę na to, jak wielkim darem jest Eucharystia i jak wielka moc z niej płynie. Nieważne czy to najbardziej uroczysta Msza Święta z przepiękną oprawą liturgiczną, czy też recytowana Msza w dzień powszedni; czy są obecne na niej tłumy, czy tylko kilka osób. Bez względu na czas, miejsce i okoliczności Pan Jezus karmi nas Swoim Ciałem i poi nas Swoją Krwią. Nasz Pan w każdej Eucharystii przychodzi do nas z wielką mocą, aby uzdrowić nasze rany, uleczyć nasze choroby, uwolnić od wszelkiego zła. Daje nam tak wspaniały Dar, daje nam Siebie. Warto uzmysłowić sobie, że tego Pokarmu nie mogą przyjmować nawet aniołowie w niebie. A my choć grzeszni i niegodni, mamy możliwość posilać się nim każdego dnia.
 Po co to wszystko? „Jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.” Niby wszystko jasne…
… A jednak wciąż słyszalne jest echo pytania „Jak On może nam dać swoje ciało na pożywienie?” Brak zaufania Panu rodzi wątpliwości, a te sprawiają, że dar Eucharystii jest niedoceniany. Gdyby było inaczej nasze kościoły pękałyby w szwach. Eucharystia przestałaby być tradycją czy obowiązkiem, a stałaby się drogocenną perłą, za którą oddaje się cały swój majątek.
Świadectwa które pojawiły się podczas spotkania, uzmysłowiły nam, jak ważne jest mówienie o tym, czego doświadczamy dzięki Eucharystii. Dawane przez nas świadectwo może wpłynąć na zmianę postawy osób, z którymi spotykamy się na co dzień. A wszystko po to, aby łaski, którymi  Pan Jezus obdarza nas w Eucharystii przynosiły obfity owoc w życiu każdego z nas.

Spotkanie wspólnoty 01.04.2016

Ewangelia według św. Jana  – J 21, 1 -14

 Jezus znowu ukazał się nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób:

Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: „Idę łowić ryby”. Odpowiedzieli mu: „Idziemy i my z tobą”. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili.
A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus.
A Jezus rzekł do nich: „Dzieci, czy nie macie nic do jedzenia?”
Odpowiedzieli Mu: „Nie”.
On rzekł do nich: „Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie”. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć.
Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: „To jest Pan!” Szymon Piotr usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi, i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około dwustu łokci.
A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: „Przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili”. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: „Chodźcie, posilcie się!” Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: „Kto Ty jesteś?”, bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im, podobnie i rybę.
To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał.

Trwając w radości ze Zmartwychwstania w piątek, w oktawie wielkanocnej, rozważaliśmy na spotkaniu fragment mówiący  o ukazaniu się Pana Jezusa nad Morzem Tyberiadzkim.  

       Apostołowie doświadczają kryzysu wiary. Nadzieje pokładane w Mistrzu rozbiły się o drzewo krzyża. Zostali sami zagubieni. Wracają więc do sytuacji sprzed ich powołania.

”Idę łowić ryby.” „ Idziemy i my z tobą.”. Sytuacji, która jest im dobrze znana i daje złudne poczucie bezpieczeństwa. Powtarza się jednak stary scenariusz. Znów łowili całą noc i nic. Ani jednej ryby.  Jezus staje na brzegu i jak niegdyś, przed trzema laty, dzięki Jego słowu wyciągają sieć pełną wielkich ryb. Wszystko staje się jasne. „To jest Pan!”

     Jezus przychodzi i do naszej codzienności. Do tego co zwykłe, szare, co jest często naszym starym przyzwyczajeniem, sytuacją dającą złudne poczucie bezpieczeństwa. Pan jednak działa na Swój sposób, łamiąc nasze schematy, nasze plany, projekty, nasze widzimisię. Czy potrafię rozpoznać Jego działanie w moim życiu? Czy zauważam te znaki, którymi mówi do mnie? „Ja Jestem”  „Jestem przy Tobie w każdej chwili Twojego życia! I nieważne, że zawaliłeś, że życie swoje miałeś za Mnie oddać, a wyparłeś się tego, że Mnie znasz.”

Miłosierdzie Boże jest ogromne! Apostołowie zawiedli w najtrudniejszym momencie, a Jezus przychodzi i bardzo subtelnie przypomina im, że ich powołał i mają zadanie do wykonania. Nie czyni im wyrzutów: „Zawiedliście. Muszę znaleźć kogoś na wasze miejsce.”

 Ale daje im nadzieję: „Żyję i troszczę się o was”

A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im, podobnie i rybę.

 Nie musisz się lękać Bracie, Siostro, bo to Słowo jest wciąż aktualne i tyczy się również Ciebie! Nawet jeśli zawaliłeś/zawaliłaś na całej linii. To dla Jezusa jest nieistotne, bo On właśnie CIEBIE wybrał! I w tym fragmencie Ewangelii o tym przypomina, zachęcając jednocześnie do współdziałania z Jego łaską. Nie traćmy więc czasu.

W piątek 8 kwietnia o godz. 19,30 msza wotywna ku czci Ducha Świętego oraz Posłanie za parafię, od godz. 19.00 koronka i modlitwa wstawiennicza.

Serdecznie zapraszamy

 Nasza pierwsza płyta studyjna, w której zapraszamy Cię na spotkanie z żyjącym Panem.
Płyta ma być pomocą w Twojej modlitwie. 

3>

 

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy